Monsoon

Few things bring as much joy as the first few drops of rainfall at the end of a long summer.…

Travelogue

Wherever you go, that place becomes a part of you”- Anita Desai I remember taking annual vacations to hill stations…

ಸ್ಥಬ್ದ 

ಹೀಗೊಂದು ಹಾಗೊಂದು ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ.. ಬರೆ ಎಳೆದು ಬಸವಳಿದು ತತ್ತರಿಸಿದಂತೆ.. ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೆದರಿ ಬದುಕಿದಂತೆ.. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತ ಅಂತೆ-ಕಂತೆ.. ಸಾವಲ್ಲೂ ನೋವು! ಎಂಥಃ ಮಿಥ್ಯ.. ಬದುಕಿನಲ್ಲೇನು ಕಾಣುವೆ ತಥ್ಯ..?!…

ಮೌನವೇ ಉತ್ತರ

ಚಿಮ್ಮ್ಯಾಳೆ ಚೆಲುವ….! ಮೆರೆದಾಳೇ ರೂಪ…! ಕಾಡ್ಯಾಳೆ ದನಿಯಾಗಿ…..! ಕುಣಿದುದು ನಾ ನವಿಲಾಗಿ…!, ಮೂಡಣದಾಗೆ ನನ್ನವಳ್ಹಾಂಗೆ ಚೆಲುವೊಂದು ಚಿಮ್ಮೈತೆ, ಬಾನಗಲದಾಗೆ ಮಿಂಚಿನ್ಹಾಂಗೆ ನನ್ನವಳ ರೂಪ ಮೆರೆದೈತೆ, ಗುಡುಗಿನ ಮೇಳದಾಗೆ…

ಪ್ರೇಮಸ್ವಾರ್ಥಿ

ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ತಂದಿರುವೆ, ಜೊತೆಗೂಡಿಯೇ ಬರೆದ ಕುರುಹು ಎದೆಯೊಳಗೆ…, ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸಲೇ ಹೃದಕೊಂದು ವಾಕಿ-ಟಾಕಿಯಾ, ಬಚ್ಚಿ ಬೆಳೆಸುವುದ ಕಲಿಯೋ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಾಯ, ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ…