ಪ್ರೇಮಸ್ವಾರ್ಥಿ

the-drinkers-after-daumier-1890.jpg!Large
The Drinkers by Vincent van Gogh
ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ತಂದಿರುವೆ,
ಜೊತೆಗೂಡಿಯೇ ಬರೆದ ಕುರುಹು ಎದೆಯೊಳಗೆ…,
ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸಲೇ ಹೃದಕೊಂದು ವಾಕಿ-ಟಾಕಿಯಾ,
ಬಚ್ಚಿ ಬೆಳೆಸುವುದ ಕಲಿಯೋ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಾಯ,
ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಥೆಗೆ,
ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಪ್ರೇಮಭಾಗ್ಯ ಹೊಸ ಲವ್ವ ಸ್ಕಿಮಿನೊಳಗೆ
ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ತಂದಿರುವೆ,
ಜೊತೆಗೂಡಿಯೇ ಬರೆದ ಕುರುಹು ಎದೆಯೊಳಗೆ.
ತಂಗಾಳಿಗೂ ಮೆಮರಿಲಾಸು ಬಳಿ ಬಾರದೇ ಹೊಂಟೆ ಹೋಯ್ತು,
ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದ ಕನಸು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಸೊರಗಿ ಹೋಯ್ತು,
ದೂರವಿಲ್ಲದ ದಾರಿಯು ಈ ಬೋಡಿಗೂ-ಬಾರಿಗೂ,
ಬಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟದೆ ನಶೆ ನಿಡೋ ಗೆಳೆಯ ಈ ಪ್ರೇಮವು….ಪ್ರೇಮವು.
ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ತಂದಿರುವೆ,
ಜೊತೆಗೂಡಿಯೇ ಬರೆದ ಕುರುಹು ಎದೆಯೊಳಗೆ.
ಆಕೆ ಕೆನ್ನೆಗುಳಿಯಲಿ ಕವಿತೆಯೊಂದು ಜಾರಿಕೊಂಡಿದೆ,
ತುಂಟತನದ ಚಿಟ್ಟೆಯೊಂದು ನನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ,
ಬರದ ನಡುವೆ ಬಣ್ಣ್ಮುಗಿಲಿನಂತೆ ಅವಳು ಕಾಡಿರೇ…,
ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಕೈಮುಗಿಯಲೇ ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿಗೆ,
ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ತಂದಿರುವೆ,
ಜೊತೆಗೂಡಿಯೇ ಬರೆದ ಕುರುಹು ಎದೆಯೊಳಗೆ.

Creative Commons Licence
ಪ್ರೇಮಸ್ವಾರ್ಥಿ by Jayateerth Rede is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s